Sokol Brno podporuje sport i příznivé klima ve městě

Klimatická změna znamenající horká léta je nezvratným faktem, kterému musíme v posledních letech čelit. Není bez zajímavosti, že jihomoravská metropole byla jedním z míst, které se pustilo do boje proti suchu. Již v polovině roku 2019 vyhlásilo první dotační titul na zelené střechy a zachytávání dešťové vody z městských prostředků. Statutární město Brno tento trend i nadále podporuje, takže Sokol Brno I se může pochlubit novou zelenou střechou (bohužel běžnému okolojdoucímu z ulice neviditelnou), která vznikla v rozmezí března až července 2021.

Celkový rozměr opravené střechy činí 686 m2, přičemž vegetace pokrývá 90 % této plochy. Aby systém zelené střechy plnil dobře svoji funkci, je složen z hydroizolační fólie, ochranné geotextilie, akumulační a drenážní desky, substrátu a svrchního vegetačního koberce.

Projektant byl konfrontován s poměrně složitou situací budovy sokolského Stadionu z roku 1928, neboť střešní soustava je tvořena velkým množstvím střešních ploch zejména plochých, ale i pultových, obloukových a mansardových střech. Střešní plochy jsou výškově diferenciované v duchu funkcionalistické architektury – různé celky budov s různým účelem mají odlišný půdorys a výšku. K realizace zelené střechy byla vybrána plocha nad divadelním sálem, protože byla v havarijním stavu a na několika místech zatékala.

Projekt byl realizován nejen z vlastních finančních prostředků, ale i za přispění nemalých částek ze dvou dotačních programů: 1) Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna – investice a opravy ve výši 1 000 000,- Kč a 2) Podpory vytváření zelených střech: 679 000,- Kč.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu!

Celková hodnota vysoutěžené zakázky byla 3 770 327,73 Kč včetně DPH a realizace se ujala hlučínská firma SEADON s. r. o.

Jedná se o jednu z prvních zelených střech v centru Brna. Věříme, že zelená střecha na Sokole bude inspirací i pro ostatní, aby podporovaly zlepšení klimatu města.

 

Stav před:

Stav po:

 

e-mail

detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)

rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)

telefon

+420 736 249 465
(Dětské centrum)

+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)

Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.