Památný den sokolstva 2023 - Sokol Brno I

Dne 8. 10. 2023 pořádal vzdělavatelský odbor Sokola Brno I, k památnému dni sokolstva, komentovanou prohlídku sokolovny s navazující přednáškou s názvem „Sokolská a národní hrdost“. Akce se celkem účastnilo okolo 15 lidí. Prohlídka začala v aule u hlavního vstupu odkud se pokračovalo na venkovní hřiště. Dále se šlo přes gymnastiky a horní tělocvičnu až do dětského centra. Prohlídka byla zakončena před vstupem do zasedací místnosti spolu s pozváním na následnou přednášku. Během prohlídky se návštěvníci dozvěděli základní informace o sokolovně a její historii.

Po krátké pauze začala přednáška, v níž se posluchači dověděli základní historické informace o Sokole a na co může být sokol hrdý. Další částí přednášky byly základní informace o Sokol Brno I. Závěr byl zaměřena na národní úspěchy a připomenutí významných českých rodáků.

Prohlídku i přednášku vedl vzdělavatel TJ Sokola Brno I, br. Aleš Tetur.

Akce byla zdařená a příští rok se bude určitě konat znovu!

Těšíme se na vaši návštěvu za rok.

Sokol Brno I

 

e-mail

detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)

rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)

telefon

+420 736 249 465
(Dětské centrum)

+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)

Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.