Aktuality

Valná hromada tělocvičné jednoty Sokol Brno I.

Uskuteční se 30. 8. 2023 v přísálí koncertního sálu v areálu T. J. Sokol Brno I
od 16:30 prezence, v 16:45 zahájení.

 

 

Malá vzpomínka na české letce ve Velké Británii

10. července 1940 vydalo britské ministerstvo letectví rozkaz k zformování 310.&n československé stíhací perutě RAF (No. 310 squadron). Bojeschopnou byla peruť uznána 17. srpna 1940 v Duxfordu (Duxford Aerodrome), v hrabství Cambridge. Československým velitelem byl ustanoven major Alexander Hess a britským spoluvelitelem S/L George Douglas Blackwood.

Možná se ptáte, proč tuto událost připomínám. Je to proto, že řada letců byla aktivními členy Sokola po celé republice a v sokolské činnosti pokračovala i během svého působení ve leteckých silách Spojeného království. Do bojů zasáhli i někteří členové Sokola Brno I, jmenujme např. Jana Chalupu (1919-1940), který byl brněnským rodákem (bydliště Veveří 14) a v roce 1939 odešel přes Polsko do Francie. Ve Velké Británii prodělal letecký výcvik a byl zařazen do stavu “třistadesítky” v době letecké bitvy o Británii. Bohužel při jednom z letů mu začal hořet motor, pilot vyskočil, ale padák se mu neotevřel a Chalupa utrpěl smrtelná zranění při dopadu. Je ostatky spočívají nyní na známém vojenském hřbitově v Brookwoodu (jihozápadní předměstí Londýna). Záběry z místa jeho posledního odpočinku můžete vidět v úvodní sekvenci filmu Nebeští jezdci režiséra Jindřicha Poláka z roku 1968.

Archiv Sokola Brno I uchovává ve svých útrobách onu “malou vzpomínku” na tyto statečné muže. Jedná se o jednoduché kulaté razítko s nápisem “POBOČKA SOKOL 310. PERUŤ”, která se dochovala až do dnešních dnů. Bohužel se už patrně nikdy nedozvíme, jak se toto razítko dostalo až do Brna, patrně jej přivezl zpět do vlasti některý z pilotů či příslušníků pozemního personálu.

Razítko vám ukážeme jen na fotografii, v reálu však můžete vidět skutečný letoun, který československé letce doprovázel. Jedná se o stroj Supermarine Spitfire LF Mk. IXe s označením NN-N, který je vystavován v Národním technickém muzeu v Praze, v mohutné expozici věnované dopravě. Kromě legendárních “spitů” českoslovenští letci ještě sedlali další stroj, a to Hawker Hurricane, který ve své podstatě na svých bedrech nesl tíhu již zmiňované letecké bitvy o Británii na podzim 1940. Exemplář toho stroje jste též mohli spatřit v Čechách, bohužel jen po krátkou dobu. Poslední letuschopný stroj ve verzi Mk. IV (imatrikulace JX-E) na světě patřil pražskému Leteckému muzeu Točná od května 2021. Do republiky jej dovezl fanda letectví Ivo Lukačevič a nechal letoun uvést do stavu “zero hour”, přičemž byly použity jak původní, tak renovované a případně repasované komponenty. Bohužel tento vzácný stroj byl zničen během havárii v srpnu 2022 při letové ukázce v Chebu.

Michael Doležal, vzdělavatelský odbor SBI

Foto Jana Chalupy převzato z publikace František Loucký: Mnozí nedoletěli

 

 

 

Sokolský běh republiky podruhé v Brně

Brno letos opět oslaví výročí naší republiky pohybem! 28. 10. 2022 se rozběhne v národních barvách k oslavě výročí vzniku Československa. Těšíme se na vaši účast.

BRNO BĚŽÍ V LUŽÁNKÁCH A NA STADECU:
Hlavní závod: Trasa vede po vnějším okruhu cest v parku Lužánky. Poběží se 3 kola po 1,6 km, celková délka závodu je cca 4,8 km. Čas bude měřen časomírou.
Dětské závody: Závady se běží na tartanovém oválu o délce cca 260 m v areálu „Stadec" T.J. Sokol Brno I, Kounicova 686/22, vchod branou ze Sokolské ulice. Děti do 10 let poběží 1 kolo, děti do 14 let poběží 3 kola.

REGISTRACE
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

PROGRAM:
9:30 - 10:30 Výdej čísel dětského závodu
9:30 - 13:30 Výdej čísel hlavní závod
11:00 Start dětského závodu do 10 let
11:30 Start dětského závodu do 14 let
14:00 Start hlavního závodu
15:15 Vyhlášení výsledků

STARTOVNÍ BALÍČKY:
Hlavní závod - 300 Kč
Dětský závod - 0 Kč
startovní číslo
drobné dárky od partnerů
medaile

registraceKONTAKT NA POŘADATELE
Ing. Stanislav Kopecký, MBA
T.J. Sokol Brno I
behrepubliky@seznam.cz

 

 

Tisková zpráva TJ Sokol Brno I

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY POPRVÉ V BRNĚ

Dne 28.10.2021 se v Brně poprvé uskutečnil Sokolský běh republiky za účasti několika desítek nadšených běžců různých kategorií. Organizátor TJ Sokol Brno I navázal na (pravda nedlouhou) tradici, která byla založena v roce 2019 k oslavě výročí existence naší republiky. V letošním roce byl Sokolský běh republiky na více než 50 místech v ČR a zaregistrovalo se do něj více jak 4000 běžců.

Pro brněnské běžce byl připraven okruh v parku Lužánky, kterými vedl po obvodu městského parku a měřil přibližně 1,6 km. Běžci ho za hezkého slunečného počasí absolvovali celkem třikrát. Vítězem mužské kategorie stal Jover Ruiz Guillem, časem 16:30 a ženské kategorie Šafránková Johana, časem 18:09. Organizátoři pamatovali i na malé závodníky a ti soutěžili na oválu sportoviště brněnského SBI na Kounicové ulici, kde bylo také zázemí závodu. Děti soutěžily ve dvou věkových kategorií, a to do 10 let a 14 let. Manažer SBR za Brno, Stanislav Kopecký organizaci závodu komentoval: „I když jsme se rozhodli pro organizaci závodu až v průběhu prázdnin, těší nás velký zájem veřejnosti a věříme, že letošní první ročník nebude určitě poslední. Rád bych také poděkoval vedení VZmB za vstřícnost a ochotu vpusti závodníky do Lužánek.“

Každý účastník závodů obdržel startovní balíček se samolepkami na tvář, občerstvením od partnerů závodu Penny Market či Ondrášovka. V propozicích je psaný i slevový poukaz od firmy Under Armour. Po doběhnutí se na hrudi každého závodníka zaleskla originální medaile ve tvaru lipového listu. Hlavním organizátorem a pomocnou ruku všem závodů napříč republikou poskytl pražský TJ Sokol Čertovka, zajímavostí je, že se k českým závodníkům se přidali i v zahraničí a vznik ČSR si touto formou připomínají ještě v kanadské Ottavě, americkém San Francisku a Washinghtonu a v Evropě pak ve španělském Cabo Roigu.
Ve zdravém těle, zdravý duch

 

Výsledky Běhu republiky:
Výsledky hlavního závodu Sokolský běh republiky Brno

Fotky ze závodu:
Sokolský běh republiky 2021 - hlavní závod
Sokolský běh republiky 2021 - dětský závod

 

Výsadba Aleje válečných veteránů za účasti TJ SBI

Dne 16. října 2021 se na pozemcích Benediktýnského opatství v Rajhradě u Brna uskutečnila výsadba Aleje válečných veteránů. Celou akci organizačně zaštítil spolek Československý legionář-SPIA Czech, z. s. , pod vedením předsedy Karla Černocha. Celkem bylo během krásného podzimního dopoledne vysazeno celkem 50 stromů, které mají připomínat oběti vojenských konfliktů a zejména pak československých válečných veteránů. Každý strom tak v aleji bude reprezentovat nějakou osobnost, která zaplatila cenu nejvyšší. Je nám ctí, že v pořadí první strom v aleji finančně podpořila T. J. Sokol Brno I, jakožto připomínku sokolů, kteří zahynuli na válečném poli či v domácím odboji. Za SBI sázeli Michael Doležal a Marek Doležal (všestrannost). O výsadbu dalších stromů se postarali členové 40 různých asociací, spolků a sdružení, takže každý strom má svého patrona. Následně bude celá alej označena jmény těch, kteří převzali patronaci a na úplném začátku stromořadí pak bude pískovcový pomník.

O významu celé akce svědčí i to, že Česká televize v rámci svého sobotního dopoledního vysílání měla asi 8 minutový přímý vstup z Rajhradu. Link na odkaz i-vysílání je zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/vysadba-aleje-venovane-valecnym-veteranum

 

 

Sokol Brno podporuje sport i příznivé klima ve městě

Klimatická změna znamenající horká léta je nezvratným faktem, kterému musíme v posledních letech čelit. Není bez zajímavosti, že jihomoravská metropole byla jedním z míst, které se pustilo do boje proti suchu. Již v polovině roku 2019 vyhlásilo první dotační titul na zelené střechy a zachytávání dešťové vody z městských prostředků. Statutární město Brno tento trend i nadále podporuje, takže Sokol Brno I se může pochlubit novou zelenou střechou (bohužel běžnému okolojdoucímu z ulice neviditelnou), která vznikla v rozmezí března až července 2021.

Celkový rozměr opravené střechy činí 686 m2, přičemž vegetace pokrývá 90 % této plochy. Aby systém zelené střechy plnil dobře svoji funkci, je složen z hydroizolační fólie, ochranné geotextilie, akumulační a drenážní desky, substrátu a svrchního vegetačního koberce.

Projektant byl konfrontován s poměrně složitou situací budovy sokolského Stadionu z roku 1928, neboť střešní soustava je tvořena velkým množstvím střešních ploch zejména plochých, ale i pultových, obloukových a mansardových střech. Střešní plochy jsou výškově diferenciované v duchu funkcionalistické architektury – různé celky budov s různým účelem mají odlišný půdorys a výšku. K realizace zelené střechy byla vybrána plocha nad divadelním sálem, protože byla v havarijním stavu a na několika místech zatékala.

Projekt byl realizován nejen z vlastních finančních prostředků, ale i za přispění nemalých částek ze dvou dotačních programů: 1) Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna – investice a opravy ve výši 1 000 000,- Kč a 2) Podpory vytváření zelených střech: 679 000,- Kč.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu!

Celková hodnota vysoutěžené zakázky byla 3 770 327,73 Kč včetně DPH a realizace se ujala hlučínská firma SEADON s. r. o.

Jedná se o jednu z prvních zelených střech v centru Brna. Věříme, že zelená střecha na Sokole bude inspirací i pro ostatní, aby podporovaly zlepšení klimatu města.

 

Stav před:

Stav po:

 

Sokol pomáhá

v očkovacím centru Vojenské nemocnice

V současné době je v České republice více jak 300 očkovacích míst, které nesou na svých bedrech tíhu proočkování celé populace proti covidu. Tato činnost klade velké nároky nejen na logistické zvládnutí distribuce vakcín, ale i administrativní činnost spojenou s obsluhou očkovaných na místě. Z iniciativy starosty Martina Vlka vznikl nápad pomoci sokolů v očkovacím centru ve Vojenské nemocnici v Brně-Zábrdovicích.

Do sokolské dobrovolné pomoci se zapojili řadoví členové SBI, trenéři, pracovníci sekretariátu a další za organizačního dohledu bratra Stanislava Kopeckého. Členové a zaměstnanci, kteří jsou nyní na překážkách v práci, cítí jako povinnost využít tento čas k pomoci přetíženým zdravotníkům. Kromě zdravotnického personálu nemocnice a vojáků se denní nápor čítající kolem 450 oso neobejde bez dalších administrativních pracovníků, dobrovolníků, kteří provádějí evidenci osob. To je zejména o ověření údajů v dotazníku, provedení kontroly přítomných oproti seznamu na daný den a případná pomoc s vyplněním dotazníku, neboť v současné době je převážná klientela ve věku 70+. Někteří též byli zaškoleni na práci se systémem UZIS, kde se evidují očkovaní do celonárodního systému.

Denní „šichta“ je od 7:30 hod do 14 hod s přestávkou v poledne, hlavní nápor pak hned ránu, po otevření centra a po polední přestávce. Dobrovolnictví začalo již během února a do konce března sokolští dobrovolníci odpracovali již 30 šestihodinových směn. S ohledem na národní plán proočkovat většinu populace lze počítat s tím, že o dobrovolníky bude zájem i dalších týdnech a měsících.

e-mail

detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)

rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)

telefon

+420 736 249 465
(Dětské centrum)

+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)

Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.