Aktuality

Valná hromada tělocvičné jednoty Sokol Brno I.

Uskuteční se 3. 4. 2023 v přísálí koncertního sálu v areálu T. J. Sokol Brno I
od 16:30 prezence, v 17:00 zahájení.

 

 

Sokolský běh pořádá TJ Sokol Brno I

Sokolský běh republiky podruhé v Brně

Brno letos opět oslaví výročí naší republiky pohybem! 28. 10. 2022 se rozběhne v národních barvách k oslavě výročí vzniku Československa. Těšíme se na vaši účast.

BRNO BĚŽÍ V LUŽÁNKÁCH A NA STADECU:
Hlavní závod: Trasa vede po vnějším okruhu cest v parku Lužánky. Poběží se 3 kola po 1,6 km, celková délka závodu je cca 4,8 km. Čas bude měřen časomírou.
Dětské závody: Závady se běží na tartanovém oválu o délce cca 260 m v areálu „Stadec" T.J. Sokol Brno I, Kounicova 686/22, vchod branou ze Sokolské ulice. Děti do 10 let poběží 1 kolo, děti do 14 let poběží 3 kola.

REGISTRACE
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

PROGRAM:
9:30 - 10:30 Výdej čísel dětského závodu
9:30 - 13:30 Výdej čísel hlavní závod
11:00 Start dětského závodu do 10 let
11:30 Start dětského závodu do 14 let
14:00 Start hlavního závodu
15:15 Vyhlášení výsledků

STARTOVNÍ BALÍČKY:
Hlavní závod - 300 Kč
Dětský závod - 0 Kč
startovní číslo
drobné dárky od partnerů
medaile

registraceKONTAKT NA POŘADATELE
Ing. Stanislav Kopecký, MBA
T.J. Sokol Brno I
behrepubliky@seznam.cz

 

 

Tisková zpráva TJ Sokol Brno I

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY POPRVÉ V BRNĚ

Dne 28.10.2021 se v Brně poprvé uskutečnil Sokolský běh republiky za účasti několika desítek nadšených běžců různých kategorií. Organizátor TJ Sokol Brno I navázal na (pravda nedlouhou) tradici, která byla založena v roce 2019 k oslavě výročí existence naší republiky. V letošním roce byl Sokolský běh republiky na více než 50 místech v ČR a zaregistrovalo se do něj více jak 4000 běžců.

Pro brněnské běžce byl připraven okruh v parku Lužánky, kterými vedl po obvodu městského parku a měřil přibližně 1,6 km. Běžci ho za hezkého slunečného počasí absolvovali celkem třikrát. Vítězem mužské kategorie stal Jover Ruiz Guillem, časem 16:30 a ženské kategorie Šafránková Johana, časem 18:09. Organizátoři pamatovali i na malé závodníky a ti soutěžili na oválu sportoviště brněnského SBI na Kounicové ulici, kde bylo také zázemí závodu. Děti soutěžily ve dvou věkových kategorií, a to do 10 let a 14 let. Manažer SBR za Brno, Stanislav Kopecký organizaci závodu komentoval: „I když jsme se rozhodli pro organizaci závodu až v průběhu prázdnin, těší nás velký zájem veřejnosti a věříme, že letošní první ročník nebude určitě poslední. Rád bych také poděkoval vedení VZmB za vstřícnost a ochotu vpusti závodníky do Lužánek.“

Každý účastník závodů obdržel startovní balíček se samolepkami na tvář, občerstvením od partnerů závodu Penny Market či Ondrášovka. V propozicích je psaný i slevový poukaz od firmy Under Armour. Po doběhnutí se na hrudi každého závodníka zaleskla originální medaile ve tvaru lipového listu. Hlavním organizátorem a pomocnou ruku všem závodů napříč republikou poskytl pražský TJ Sokol Čertovka, zajímavostí je, že se k českým závodníkům se přidali i v zahraničí a vznik ČSR si touto formou připomínají ještě v kanadské Ottavě, americkém San Francisku a Washinghtonu a v Evropě pak ve španělském Cabo Roigu.
Ve zdravém těle, zdravý duch

 

Výsledky Běhu republiky:
Výsledky hlavního závodu Sokolský běh republiky Brno

Fotky ze závodu:
Sokolský běh republiky 2021 - hlavní závod
Sokolský běh republiky 2021 - dětský závod

 

Výsadba Aleje válečných veteránů za účasti TJ SBI

Dne 16. října 2021 se na pozemcích Benediktýnského opatství v Rajhradě u Brna uskutečnila výsadba Aleje válečných veteránů. Celou akci organizačně zaštítil spolek Československý legionář-SPIA Czech, z. s. , pod vedením předsedy Karla Černocha. Celkem bylo během krásného podzimního dopoledne vysazeno celkem 50 stromů, které mají připomínat oběti vojenských konfliktů a zejména pak československých válečných veteránů. Každý strom tak v aleji bude reprezentovat nějakou osobnost, která zaplatila cenu nejvyšší. Je nám ctí, že v pořadí první strom v aleji finančně podpořila T. J. Sokol Brno I, jakožto připomínku sokolů, kteří zahynuli na válečném poli či v domácím odboji. Za SBI sázeli Michael Doležal a Marek Doležal (všestrannost). O výsadbu dalších stromů se postarali členové 40 různých asociací, spolků a sdružení, takže každý strom má svého patrona. Následně bude celá alej označena jmény těch, kteří převzali patronaci a na úplném začátku stromořadí pak bude pískovcový pomník.

O významu celé akce svědčí i to, že Česká televize v rámci svého sobotního dopoledního vysílání měla asi 8 minutový přímý vstup z Rajhradu. Link na odkaz i-vysílání je zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/vysadba-aleje-venovane-valecnym-veteranum

 

 

Sokol Brno podporuje sport i příznivé klima ve městě

Klimatická změna znamenající horká léta je nezvratným faktem, kterému musíme v posledních letech čelit. Není bez zajímavosti, že jihomoravská metropole byla jedním z míst, které se pustilo do boje proti suchu. Již v polovině roku 2019 vyhlásilo první dotační titul na zelené střechy a zachytávání dešťové vody z městských prostředků. Statutární město Brno tento trend i nadále podporuje, takže Sokol Brno I se může pochlubit novou zelenou střechou (bohužel běžnému okolojdoucímu z ulice neviditelnou), která vznikla v rozmezí března až července 2021.

Celkový rozměr opravené střechy činí 686 m2, přičemž vegetace pokrývá 90 % této plochy. Aby systém zelené střechy plnil dobře svoji funkci, je složen z hydroizolační fólie, ochranné geotextilie, akumulační a drenážní desky, substrátu a svrchního vegetačního koberce.

Projektant byl konfrontován s poměrně složitou situací budovy sokolského Stadionu z roku 1928, neboť střešní soustava je tvořena velkým množstvím střešních ploch zejména plochých, ale i pultových, obloukových a mansardových střech. Střešní plochy jsou výškově diferenciované v duchu funkcionalistické architektury – různé celky budov s různým účelem mají odlišný půdorys a výšku. K realizace zelené střechy byla vybrána plocha nad divadelním sálem, protože byla v havarijním stavu a na několika místech zatékala.

Projekt byl realizován nejen z vlastních finančních prostředků, ale i za přispění nemalých částek ze dvou dotačních programů: 1) Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna – investice a opravy ve výši 1 000 000,- Kč a 2) Podpory vytváření zelených střech: 679 000,- Kč.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu!

Celková hodnota vysoutěžené zakázky byla 3 770 327,73 Kč včetně DPH a realizace se ujala hlučínská firma SEADON s. r. o.

Jedná se o jednu z prvních zelených střech v centru Brna. Věříme, že zelená střecha na Sokole bude inspirací i pro ostatní, aby podporovaly zlepšení klimatu města.

 

Stav před:

Stav po:

 

Sokol pomáhá

v očkovacím centru Vojenské nemocnice

V současné době je v České republice více jak 300 očkovacích míst, které nesou na svých bedrech tíhu proočkování celé populace proti covidu. Tato činnost klade velké nároky nejen na logistické zvládnutí distribuce vakcín, ale i administrativní činnost spojenou s obsluhou očkovaných na místě. Z iniciativy starosty Martina Vlka vznikl nápad pomoci sokolů v očkovacím centru ve Vojenské nemocnici v Brně-Zábrdovicích.

Do sokolské dobrovolné pomoci se zapojili řadoví členové SBI, trenéři, pracovníci sekretariátu a další za organizačního dohledu bratra Stanislava Kopeckého. Členové a zaměstnanci, kteří jsou nyní na překážkách v práci, cítí jako povinnost využít tento čas k pomoci přetíženým zdravotníkům. Kromě zdravotnického personálu nemocnice a vojáků se denní nápor čítající kolem 450 oso neobejde bez dalších administrativních pracovníků, dobrovolníků, kteří provádějí evidenci osob. To je zejména o ověření údajů v dotazníku, provedení kontroly přítomných oproti seznamu na daný den a případná pomoc s vyplněním dotazníku, neboť v současné době je převážná klientela ve věku 70+. Někteří též byli zaškoleni na práci se systémem UZIS, kde se evidují očkovaní do celonárodního systému.

Denní „šichta“ je od 7:30 hod do 14 hod s přestávkou v poledne, hlavní nápor pak hned ránu, po otevření centra a po polední přestávce. Dobrovolnictví začalo již během února a do konce března sokolští dobrovolníci odpracovali již 30 šestihodinových směn. S ohledem na národní plán proočkovat většinu populace lze počítat s tím, že o dobrovolníky bude zájem i dalších týdnech a měsících.

e-mail

detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)

rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)

telefon

+420 736 249 465
(Dětské centrum)

+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)

Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.